Privacyverklaring & Cookiegebruik

Jouw privacy is belangrijk!

PRIVACYVERKLARING & COOKIEGEBRUIK

 

1

Dit is de privacyverklaring van:

Sport & Horsemanship United (verder te noemen SHU)

gevestigd aan Oosterstreek 73, 8388 NC Oosterstreek, Nederland,

SHU is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2

Contactgegevens

www.sporthorsemanshipunited.nl

Oosterstreek 73

8388 NC Oosterstreek

the Netherlands +31(0)634971951

 

Liesbeth Jorna is de Functionaris Gegevensbescherming van Sport & Horsemanship United.

Zij is te bereiken via info@sporthorsemanshipunited.nl

 

3

Persoonsgegevens die wij verwerken

SHU verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bedrijfsnaam en van buitenlandse bedrijven het BTW nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Lesverslagen
 • Beeldmateriaal van activiteiten van SHU
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, formulieren in te vullen, in correspondentie en telefonisch

 

 

4

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gevoelige of bijzondere gegevens van onze websitebezoekers te verzamelen (denk hierbij aan bijv. uw persoonsnummer). Uw bankrekeningnummer hoeft u niet actief aan ons door te geven. Betalingen via de website vinden plaats via een betaalmodule (Mollie.nl) en wij vragen daarmee niet direct naar uw bankgegevens. In sommige gevallen hebben wij aanvullende informatie van u nodig. Dit vragen wij dan middels rechtstreeks contact met u.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sporthorsemanshipunited.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5

SHU verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om afgesproken diensten doeltreffend uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van betalingen aan/van SHU, de boekhouding en de belastingaangiften
 • Verzenden van de nieuwsbrief met tips, artikelen en informatie over activiteiten van SHU. Onderaan de nieuwsbrief bevindt zich altijd een link waarmee je je kunt afmelden.
 • Om je te kunnen bellen, berichten te sturen of te e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van activiteiten van SHU en/of voor onderhoud van contacten met (potentiële) klanten en andere functionele relaties van SHU.
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst
 • De lesverslagen zorgen ervoor dat SHU overzicht kan behouden over vooruitgang in kennis en vaardigheden van klanten en de begeleiding daarop kan afstemmen.
 • Beeldmateriaal wordt gebruikt voor communicatiedoeleinden in bijvoorbeeld website, educatief materiaal en voor promotie.

 

6

Geautomatiseerde besluitvorming

SHU neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Deze systemen of computerprogramma’s gebruiken wij niet.

 

7

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SHU bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 

 • Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres: Deze worden bewaard voor zover en voor zolang dit relevant is voor de onder 5 genoemde doelen, of tot betreffende persoon zich afmeldt of totdat de gegevens op diens verzoek worden verwijderd.
 • IP-adres: Deze wordt bewaard in het systeem van de emailprovider om aan te kunnen tonen wie wanneer zich aangemeld heeft en blijft daarin bewaard tot de betreffende persoon uit het systeem wordt verwijderd, door de persoon zelf of door SHU op verzoek van deze persoon.
 • Google analytics gegevens worden 26 maanden bewaard voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).
 • In verband met de fiscale bewaarplicht moet SHU de administratie rondom zakelijke overeenkomsten 7 jaar bewaren (het gaat hierbij om gegevens die NIET rechtstreeks verkregen zijn via de website maar die in het bezit van SHU zijn gekomen bij het sluiten van een zakelijke overeenkomst).
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, formulieren in te vullen, in correspondentie en telefonisch, en lesverslagen: Aangezien veel klanten regelmatig of met (soms langere) tussenpozen terugkeren worden deze gegevens bewaard voor zover en voor zolang de gegevens relevant zijn voor het uitvoeren van diensten. Ingevulde formulieren voor adviesgesprekken worden verwijderd na afhandeling.
 • SHU gebruikt beeldmateriaal gemaakt tijdens SHU activiteiten voor communicatiedoeleinden in bijvoorbeeld website, educatief materiaal en voor promotie. SHU draagt daarbij zorg voor positieve beeldvorming van de afgebeelde personen en vraagt toestemming voor het gebruik van beelden met herkenbare personen waar mogelijk. Als je verzoekt om beelden niet (meer) te gebruiken dan worden deze verwijderd.

 

 

8

Delen van persoonsgegevens met derden

SHU verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SHU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Lesverslagen worden met niemand gedeeld.

9

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Advertentiecookies
Met uw toestemming gebruiken wij om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook Pixel. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevante advertenties worden weergegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Facebook Pixel
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook, als deel van de “Facebook Pixel”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en gerichte advertenties te tonen op Facebook. Hierbij wordt een gebruikersprofiel opgebouwd tijdens uw bezoek aan deze website. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Facebook verwerken.

Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Facebook.

De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook voor onbepaalde tijd opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Leest u de privacyverklaring van Facebook Pixel om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10

Social Media 

Wij maken gebruik van koppelingen met Social Media. Er wordt onder meer gelinkt naar Facebook, Instagram en YouTube.

 

11

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten over gegevensverwerking

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, te vinden via de link onderaan nieuwsbrieven. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SHU en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen of een klacht over de gegevensverwerking, stuur dan een bericht met duidelijke uitleg naar info@sporthorsemanshipunited.nl. Een dergelijk bericht wordt zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen 4 weken behandeld. Lukt het bij een klacht niet om overeenstemming te bereiken dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SHU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om onze site zo goed mogelijk te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. zo spoedig mogelijk contact op via info@sporthorsemanshipunited.nl

 

 

13

Verwerkingsovereenkomst

De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan. SHU heeft dit geregeld via teKiek! webdesign die de hosting van website en mail verzorgt.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
SportHorsemanshipUnited spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch SportHorsemanshipUnited, noch de maker van deze website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.
De informatie op deze website dient een informatief doel, bij vragen of problemen is persoonlijk contact met mij altijd gewenst.
© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van SportHorsemanshipUnited