SPORT & HORSEMANSHIP UNITED MASTERCLASS 

De paardenwereld heeft mensen zoals jij nodig!

De paardenwereld heeft echt mensen zoals jij nodig! Mensen die in staat zijn om training, welzijn en plezier te integreren en een hecht team vormen met hun paard. Mensen die een voorbeeld zijn voor anderen. Mensen die deze kennis en vaardigheden willen delen met anderen.
Kennis is weten. Vaardigheid is kunnen. Zelfstandig trainen en lesgeven is Mastery!

Deze Masterclass brengt je:

 • Met je eigen paard doorgroeien naar een hoger niveau in de richting(en) van jouw keuze. De sky is the limit!
 • Leren beoordelen van wat je ziet en voelt, herkennen wat nodig is, oefeningen kiezen en het hoe en waarom uitleggen en uitvoeren
 • Zelfstandig leren trainen op basis van toegenomen kennis, ervaring en inzicht
 • Versterking van je vaardigheid als lesgever of instructeur, zowel met paarden als met hun mensen.
 • Een groep van super gedreven paardenmensen die elkaar stimuleert en helpt. Samen weten en kunnen we meer!

Bij gebleken niveau van kennis, inzicht, horsemanship, ruitervaardigheid en mindset mogelijk toekenning van het Certificaat “Sport & Horsemanship United Recommended Trainer” 


ONWARD, UPWARD !!!


Waarom een SHU Masterclass?

Deze Masterclass is bedoeld voor deelnemers die al een goede basis hebben in de werkwijze van Sport & Horsemanship United en/of Dressage Naturally en die zich herkennen in deze opmerkingen van studenten:

“Hoe meer paarden en ruiters van deze kennis kunnen profiteren hoe beter! Ik wil zelf anderen hiermee helpen en lesgeven.”

“We zijn nog niet klaar! We hebben heel veel kennis en inzicht in de trainingsprincipes en trainingsopbouw maar willen nog extra begeleiding om in de praktijk verder door te groeien.”

“Een “stok achter de deur” maakt dat ik bewuster train en telkens nieuwe stappen vooruit maak. Zonder de regelmatige stimulans van een cursus blijft mijn vooruitgang steken.”

“Ik wil graag het certificaat “Sport & Horsemanship United Recommended Trainer” behalen als bewijs van de kwaliteit van mijn opleiding en ervaring.
(Let op: het volgen van deze opleiding is geen garantie voor het behalen van dit certificaat. Dit is geheel ter beoordeling van Liesbeth Jorna zelf)

“Ik mis de support van een motiverende groep studenten met vergelijkbare kennis en ervaring.”

“Ik weet meestal wel een passende strategie of stappenplan te vinden maar vind het toch fijn als ik steun hebt in het gaval dat ik met een paard of een leerling vast loop en dan niet weet hoe uit die impasse te komen.”

“Ik vindt het moeilijk om een andere instructeur te vinden die vergelijkbare werkwijzen, normen en waarden heeft en wil niet in de situatie komen dat ik daarmee mijn paard en mezelf tekort doe.”

De Masterclass is voor iedereen die verder wil en je kan dus ook meerdere jaren deelnemen!

Programma

 • 7 praktijkdagen (gemiddeld om de 6 weken) in de periode maart – november
 • Maximaal 5 combinaties met paard
 • Bij voldoende ruiters is er ook ruimte voor enkele deelnemers zonder paard (informeer hiernaar per email of whatsapp)
 • Gesloten whatsappgroep voor onderlinge support, tips, ervaringen en successen
 • Toegang tot doorlopende tussentijdse support van Liesbeth via de whatsappgroep
 • SPECIAAL VOOR MASTERCLASS DEELNEMERS: De mogelijkheid om te assisteren in andere SHU cursussen. Hierbij krijg je extra begeleiding en feedback van Liesbeth.

De praktijkdagen
Het defaultprogramma per lesdag:

 • Individuele lessen 60 min. (grondwerk en/of rijden naar wens)
 • Oefenen met lesgeven (Liesbeth geeft zelf min. 30 minuten van elke les zelf, cursisten geven elkaar les onder begeleiding van LIesbeth)
 • Bespreking leerpunten en nieuwe inzichten tijdens lunchpauze en/of bij de afsluiting (afhankelijk van aantal deelnemers)

Data 2024
De praktijkdagen vinden plaats in Oosterstreek op dinsdag.
De eerste les start om 10.00 uur. Duur van de dag afhankelijk van het aantal deelnemers, max. tot 17.30 uur in Oosterstreek
Data: 5 maart, 16 april, 28 mei, 2 juli, 27 augustus, 8 oktober, 12 november

Barbara Beek

 

Leren van observeren

“Zelf rijden en voelen levert veel op maar het kijken naar paard en ruiter geeft nog zoveel meer informatie! Door te observeren en te mogen horen of jouw beeld of gevoel klopt met het gevoel van de ruiter is magisch!  Je krijgt steeds meer inzicht waardoor je zelf steeds kundiger en een betere partner wordt met je eigen paard. En je leert ook anderen uit te leggen  wat er goed gaat of nodig is in hun partnerschap met hun paard. Daar doe ik het voor!”

~ Barbara Beek ~

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor de SHU Masterclass als:
 • je het Progressief Trainingsjaar/Jaaropleiding Blokkadevrij Trainen of de Dressage Naturally Virtual Arena Sweet Spot course of het Next Level Trainingsjaar hebt doorlopen, inclusief de praktijk
 • of in clinics van Liesbeth of Karen Rohlf hebt gereden en kan aantonen dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt (neem even contact op!)
 • én minimaal één paard redelijk bevestigd in de Sweet Spot kan rijden in stap, draf en galop en de beginselen van zijgangen kent (dit hoeft niet per sé het paard te zijn dat je meeneemt maar dat is natuurlijk wel fijn als je door wil groeien naar een hoger niveauj)
 • je als lesgever of instructeur wil bekwamen. Als je gedreven bent om deze kennis te delen met anderen zodat we samen de wereld voor paarden hen hun mensen mooier kunnen maken.
 • je gemotiveerd bent om te oefenen en verder te groeien in horsemanship en rijden
 • je tijd en gelegenheid hebt om ongeveer 3 keer per week te oefenen
 • het paard dat je meeneemt 4 jaar of ouder is
 • je graag deel wil zijn van een groep vooruitstrevende paardenmensen!

 

De SHU Masterclass past waarschijnlijk niet zo goed als:

 • je nog niet bekend met de uitgangspunten en trainingsopbouw van Sport & Horsemanship United of Dressage Naturally
 • je nog niet met minstens één paard in de Sweet Spot hebt kunnen rijden of eigenlijk niet weet wat die Sweet Spot betekent.
 • nog niet bekend met natural horsemanship
 • je liever individuele begeleiding hebt


Become your horse's favorite personal trainer!


Goed om te weten!Wil je Afmelden?

Wil je afmelden voor een trainingsweek of cursus? Stuur dan tijdig een bericht per email of bel.
Andere berichten worden mogelijk niet tijdig ontvangen. Houd deze termijnen in de gaten:

 • Meer dan 6 weken (42 dagen) voor aanvang ⇒ Geen kosten
 • 42 – 21 dagen tevoren ⇒ 50% van tarief verschuldigd
 • 21 dagen – 8 dagen tevoren ⇒ 80% van tarief verschuldigd
 • Minder dan 8 dagen voor aanvangsdag en -tijd of tussentijdse opzegging ⇒ gehele tarief verschuldigd

Klik hier voor de algemene voorwaarden

NB. Voor de jaaropleiding Dressage Naturally Live gelden aangepaste regels voor afmelding. Voor teruggave van de  kosten van het online gedeelte (De D,N cursus “Finding the Sweet Spot of Healthy Biomechanics) is de garantieregeling van toepassing zoals vermeld op de webpagina van Dressage Naturally. Voor het praktijkgedeelte is gebruikelijke regeling van toepassing zoals hierboven vermeld.